Bizi Ziyaret Edin
Reşatbey Mah, Adana
Bizi Arayın
0530 867 94 91
Açılış Saatleri
Pazartesi - Cumartesi: 8.30 - 18:00

BİREYSEL TERAPİ

Ergen ve yetişkinlerle bireysel olarak uygulanan ve farklı kuramların uygulandığı talk terapi yöntemlerdir. Kişilerin yaşamlarındaki çıkmazları, zorlukları, duygusal çatışmaları, benlik arayışları gibi çok farklı konularda alanında uzman terapistlerce sağlanan bir hizmettir. Sorunun türüne ve uzmanın eğitim geçmişine göre Logo Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Gestalt Terapi, Hipnoterapi, EMDR, Analitik Terapi gibi birçok kuramsal yapı ile çalışılabilmektedir. Kişinin yaşamını yoluna koyduğu, tercihleri ve yaşantıları üzerinde kontrol sağlayabildiği mutlu ve memnun bir hayat döngüsü için mutlaka önemsenmesi gerekir.

CİNSEL TERAPİ

Cinsel terapi, bireylerin yaşadığı cinsel yaşama dair problemlerle ilgilenir. Bunlar temelde sertleşme bozukluğu, erken boşalma, vajinusmus, cinsel istek bozukluğu, uyarılma ve orgazm bozukluklarıdır. Bu sorunlar tek başına varolabildiği gibi aslında geç destek alınan durumlarda birbirlerini doğuran, etki eden problemler olabilirler. Kişilerin bedensel, psikolojik özellikleri veya partnerler arası ilişkinin etkileşimleri cinsel sorunları doğurabilir. Bunun yanında cinsellik hakkında yerleşmiş inançlar, duygular ve düşünceler de yaşanan bir çok sorunda önem arzeder. Terapist,kişilerle görüşerek soruna sebep olacak etkenleri birlikte araştırır. Soruna dair ayrıntılı bilgi alınması sonrası müdahale programı belirlenir, soruna uygun psikoterapi uygulamalarıyla süreç yürütülür.

AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ

Aile ve çift terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır.

Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Özellikler ebeveyn, eş ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin bir hal alır. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler zaman zaman çatışmalar, zorlu ve sıkıntılı dönemler yaşayabilirler.Aile ve çiftlerle olan çalışmaların uzun vadeli etkisi söz konusudur. Terapiye katılan bireyler, kendileri ve diğer aile üyeleri hakkında daha fazla şey öğrenmektedirler.Bireylerin birbirleri ile kurdukları yakın ilişkiler desteklenmektedir. Problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesi ile birlikte, sadece o anda yaşanan durumlara çözüm üretilmesi değil, sonrasında da yaşanabilecek bazı zor durumlarla baş edilebilesi sağlanabilmektedir.

Aile ve çift terapisinde amaç, aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Hem aile içi ilişkileri düzenlenmesi hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir

Özellikle aile ve çift ilişkilerinde problem yaşayan herkes bu terapi yönteminden yararlanabilir. Aile ve çift terapisinin çok geniş ve yaygın bir kullanım alanı vardır. Tüm psikiyatrik/psikolojik bozukluklarda, diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir.

MOXO DİKKAT TESTİ

Dikkat, hiperaktivite, dürtüsellik ve zamanlama ölçümünde yeni kuşak yürütücü işlev testidir. MOXO Dikkat Testi 6-65 arası tüm bireylerde uygulanır.  Uygulama süresi çocuklarda 15 dakika, yetişkinlerde 18 dakikadır. MOXO Dikkat Testini görsel, işitsel ve kombine çeldiricilerden oluşmaktadır. Sınavlarda başarı sağlamaya, zamanın iyi kullanımına ve doğru şekilde odaklanmanın uygulanabilmesine destek olur.  MOXO Dikkat Testini yaptırmanız çocuğunuzun nelerden etkilendiğini anlamanızı, dikkat özelliklerini analiz eder ve buna uygun kişisel bir çalışma programı uygulamanızı sağlar. Test sonunda 3 farklı raporu; kişi profili, performans analizi ve Türkçe yazılı sonuç raporunu anında verir.Pavones Psikoloji, MOXO Dikkat Testi uygulayıcı onayı alan kurumlardandır.

YETİŞKİNLERLE GRUP TERAPİ

İçinde yaşanılan toplumun bir minyatürünü sağlayan grup psikoterapilerinde, hastalar/ danışanlar, kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlama, tanıma ve kendilerini değiştirme, geliştirme fırsatı bulurlar.

Değişik ekollerde kuramsal donanımları olan ve değişik teknikler kullanan grup terapisinde, değişimleri sağlamak için grup üyeleri arasındaki dinamikleri ve etkileşimler kullanılır. Grup psikoterapilerinin en büyük özelliği, grup üyelerinin, yönetici/ yöneticilerden olduğu kadar, diğer üyelerden de geri bildirim almalarıdır. Birden çok kişinin birbirlerine yardımı söz konusudur. Bir başka özelliği de, hem kişinin hem de terapistlerin, hastanın/ danışanın, ruhsal, duygusal ve davranışsal tepkilerini doğal şekilleriyle gözleyebilmeleridir.

Gruba özgü tedavi edici etkiler arasında evrensellik (yalnız değilim duygusu), özgecilik (başlarını düşünme), eşduyum becerilerinde artış, umut aşılaması, geçmişi tamir eden duygusal yaşantı, sosyalleşme becerilerinin gelişmesi, sağlıklı özdeşimler kurma, kabul ve hoşgörü geliştirme, gerçeği değerlendirme yetisinde artış, ilişkisel öğrenmeler, farkındalık artışı, içgörü artışı vardır.

Whatsapp Destek
1
Psikoloğa Sor
Psikoloğa Hızlıca Sor